Záhrada, park, detail roka 2023

Prihlásenie diel

Vo všetkých troch kategóriách:

 • môžu dielo prihlásiť firmy, ktoré dielo zrealizovali, autori projektov zrealizovaných diel alebo investori (vlastníci) diela.
 • dielo môžu nominovať členovia SZKT
 • prihlásené alebo nominované dielo musí byť minimálne 1 rok od ukončenia jeho zrealizovania a nie staršie ako 5 rokov od ukončenia jeho realizácie.
 • jeden účastník môže do súťaže prihlásiť maximálne 1 dielo v každej kategórii. S prihlásením diela musí súhlasiť vlastník a dotknuté subjekty (autor a realizátor). Každý člen SZKT môže nominovať maximálne 1 dielo v každej kategórii.
 • účasť v súťaži je spoplatnená. Registračný poplatok je:
  a) pre členov SZKT 50.- € za každé prihlásené dielo,
  b) pre ostatných účastníkov súťaže 80.- € za každé prihlásené dielo.
  Registračný poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet SZKT na základe vystavenej faktúry, ktorá bude zaslaná prihlasovateľovi po zaregistrovaní prihlášky v kancelárii SZKT. Účastnícky poplatok bude využitý na réžiu a náklady spojené s organizovaním, hodnotením a vyhlásením výsledkov súťaže. Úhradou účastníckeho poplatku získava prihlasovateľ 4 voľné vstupenky na galavečer spojený s vyhlasovaním výsledkov súťaže ZPD 2023.
 • DÔLEŽITÉ: Termín pre prihlasovanie diel do všetkých kategórií súťaže Záhrada, Park, Detail roka 2023 sa posúva na 15.6.2023!

Hodnotenie diel sa uskutoční v priebehu júna a júla 2023 a vyhlásenie víťazov v septembri 2023

Víťazné diela ZDP 2023 nájdete NA TOMTO LINKU.

Dokumenty

Prihláška – Záhrada roka 2023

Prihláška – Park roka 2023

Prihláška – Detail roka 2023

Nominačný list

Súťažné podmienky

Prihláste do 30.júna svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up