Záhrada, park, detail roka 2023

Prihlásenie diel

Vo všetkých troch kategóriách:

 • môžu dielo prihlásiť firmy, ktoré dielo zrealizovali, autori projektov zrealizovaných diel alebo investori (vlastníci) diela.
 • dielo môžu nominovať členovia SZKT
 • prihlásené alebo nominované dielo musí byť minimálne 1 rok od ukončenia jeho zrealizovania a nie staršie ako 5 rokov od ukončenia jeho realizácie.
 • jeden účastník môže do súťaže prihlásiť maximálne 1 dielo v každej kategórii. S prihlásením diela musí súhlasiť vlastník a dotknuté subjekty (autor a realizátor). Každý člen SZKT môže nominovať maximálne 1 dielo v každej kategórii.
 • účasť v súťaži je spoplatnená. Registračný poplatok je:
  a) pre členov SZKT 50.- € za každé prihlásené dielo,
  b) pre ostatných účastníkov súťaže 80.- € za každé prihlásené dielo.
  Registračný poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet SZKT na základe vystavenej faktúry, ktorá bude zaslaná prihlasovateľovi po zaregistrovaní prihlášky v kancelárii SZKT. Účastnícky poplatok bude využitý na réžiu a náklady spojené s organizovaním, hodnotením a vyhlásením výsledkov súťaže. Úhradou účastníckeho poplatku získava prihlasovateľ 4 voľné vstupenky na galavečer spojený s vyhlasovaním výsledkov súťaže ZPD 2023.
 • DÔLEŽITÉ: Termín pre prihlasovanie diel do všetkých kategórií súťaže Záhrada, Park, Detail roka 2023 sa posúva na 15.6.2023!

Hodnotenie diel sa uskutoční v priebehu júna a júla 2023 a vyhlásenie víťazov v septembri 2023

Dokumenty

Prihláška – Záhrada roka 2023

Prihláška – Park roka 2023

Prihláška – Detail roka 2023

Nominačný list

Súťažné podmienky

Podporte SZKT dvomi percentami vašich daní

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up