Decembrové zasadnutie správnej rady SZKT

Vo štvrtok 9. decembra 2021 sa uskutočnilo on-line zasadnutie správnej rady Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Decembrové zasadnutie správnej rady SZKT

Bilancovali sme tento už takmer uplynulý rok a diskutovali o plánoch pre rok budúci.

Záhradnícke fórum a plánované akcie

Viacerí z Vás sa pýtate, či a kedy bude Záhradnícke fórum. Všetko, ako aj v iných oblastiach nášho života, je ovplyvnené epidemiologickou situáciou. Je preto takmer isté, že Záhradnícke fórum sa v obvyklom termíne (cca v polovici februára) nebude môcť uskutočniť. Program ZF pripravíme a akonáhle budú podmienky a pravidlá pre konanie hromadných akcií vhodné, ZF sa uskutoční v obvyklom formáte.

Okrem ZF pre budúci rok pripravíme ďalšie vzdelávacie akcie, či už formou webinárov alebo prezenčne. Osvedčili sa aj semináre v exteriéri, v ktorých by sme aj budúci rok chceli pokračovať. V pláne je jednodňová exkurzia venovaná novým krajinárskym úpravám v Bratislave. Tešiť sa môžete aj na tradičnú exkurziu za pamiatkami záhradnej a krajinnej tvorby na Východnom Slovensku. V nadchádzajúcom roku sa vypravíme do Košíc a okolia.

Návrh zmeny výšky členského príspevku

Jedným z bodov programu zasadnutia Správnej rady bolo aj hospodárenie spoločnosti a výška členských príspevkov. Členské príspevky sú dlhodobo na rovnakej úrovni a v posledných rokoch pokrývajú len náklady na nevyhnutnú agendu a chod spoločnosti. Vypadli tiež príjmy z organizovaných seminárov a Správna rada preto navrhla zvýšenie členských príspevkov nasledovne:

 • Riadne členstvo
  – súkromná osoba: z 35 € na 45 €
  – právnická osoba a fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť: zo 70 € na 100 €
 • Mimoriadne členstvo
  – ženy na MD, študenti, dôchodcovia: z 16,60 € na 20 €
 • Zvýhodnené členstvo
  – mestské a obecné úrady: z 33,19 € na 45 €

V zmysle stanov spoločnosti čl. V ods. 4 písm. g) určovať výšku členského príspevku prináleží Valnému zhromaždeniu členov SZKT. Valné zhromaždenie sa uskutočňuje minimálne raz za dva roky. Keďže posledné sa uskutočnilo v roku 2020, nadchádzajúci rok nás čaká aj usporiadanie Valného zhromaždenia. Či bude Valné zhromaždenie ako samostatná akcia alebo v rámci ZF, či inej akcie, on-line alebo prezenčne, bude závisieť od pandemickej situácie a platných opatrení.

Súťaž ZPD 2021

V tomto roku sme vyhlásili ďalší (už 7. ročník) súťaže Záhrada, park a detail roka 2021. Nakoľko sa osvedčil vlaňajší scenár priebehu súťaže, kedy hodnotenie prihlásených diel prebiehalo v máji a slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo v septembri ako samostatná akcia, budeme aj nasledujúci rok v týchto intenciách pokračovať. Diela do súťaže je možné prihlásiť až do konca marca 2022.


Vážení členovia SZKT, kolegyne, kolegovia, ďakujeme, že aj v týchto zložitých časoch nám zachovávate Vašu priazeň.

Za všetkých členov Správnej rady SZKT Vám prajeme krásne, pohodové a kľudné Vianoce.

Diskusia k článku: "Decembrové zasadnutie správnej rady SZKT"

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up